Lokalna poreska administracija

Kalkulator za izracunavanje kontrolnog broja

Obračun kontrolnog broja po modelu 97

Opstina   PIB JMBG ostalo
Broj (PIB)  
Slovo  

Obračunska sekvenca

Kontrolni broj

Poziv na broj [ 97 ]

Pocetak