logo.jpg

Преглед новости

Повратак на почетну страницу

01.01.2019
ЈЕДИНСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ ПОРТАЛ ЛПА

ПРИЈАВА НА СИСТЕМ ЗА ПРЕГЛЕД И ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ,КАО И УПИТ СТАЊА JE ДОСТУПАН ИСКЉУЧИВО НА НОВОЈ АДРЕСИ ЈЕДИНСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ ПОРТАЛА WWW.LPA.GOV.RS

05.06.2019
Подсећамо пореске обвезнике

Подсећамо пореске обвезнике да је до 15.08.2019 рок за плаћање рате пореза на имовину и локалне комуналне таксе. Сва обавештења можете добити на шалтерима овог Секретаријата и то:
Општина Медијана, Париске Комуне бб
Општина Пантелеј, Гутенбергова бр.4.
Градски услужни центар, Николе Пашића бр. 24
Све информације може добити и у просторијама овог Секретаријата у Нишу, у ул.Обреновићеба бб 24; контакт телефон 018/504-783.

24.02.2016
Отварање корисничког налога

Да би вам КОРИСНИЧКИ НАЛОГ БИО ОДОБРЕН потребно је ДОНЕТИ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА ФОТОКОПИЈУ ЛИЧНЕ КАРТЕ (ВЛАСНИК ИМОВИНЕ ЛИЧНО) У Градски услужни центар, Николе Пашића бр. 24. , ДОК ЈЕ ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ ПОТРЕБНА ФОТОКОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ИЛИ ВЛАСНИКА, ФОТОКОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ КАО , ФОТОКОПИЈА РЕШЕЊА О ПИБ-У , OП OБРАЗАЦ .НЕОПХОДНО ЈЕ ДА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ИМА АКТИВНУ(ОБРАЂЕНУ) ПРИЈАВУ И ДА ЈЕ РЕГИСТРОВАН ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК НА ИНФОРМАЦИОНОМ СИСТЕМУ ЛПА Детаљније о томе прочитајте у Упутству за отварање корисничког налога које можете преузети дела за преузимање.

01.04.2016
О б а в е ш т е њ е

ЗАКОН О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ ЈЕ НАЈНОВИЈИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОМОГУЋИО ПОРЕСКИМ ОБВЕЗНИЦИМА ПЛАЋАЊЕ ПОРЕСКОГ ДУГА НА РАТЕ УЗ ОТПИС ПРИПАДАЈУЋЕ КАМАТЕ. МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ДУГА ЈЕ 2.000.000 ДИНАРА. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЈЕ 04.07.2016.ГОДИНЕ. РАДИ ДОБИЈАЊА ДЕТАЉНИХ ИНФОРМАЦИЈА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ОВОГ ПРАВА, ОБРАТИТЕ СЕ УПРАВИ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ, УЛ.ВОЖДА КАРАЂОРЂА 24, ПРВИ СПРАТ.

24.2.2014
Додат списак решења предтаих ПТТ-у

Списак решења за порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге уручених у складу са чланом 36. став 3. зппа на територији града Ниша( без Нишке Бање) као и на територији Нишке Бање је додат у одељак за скидање датотека.

01.02.2009
Отворен Wеб сервис за подношење пореских пријава

Дана 01.02.2009. је отворен сервис за подношење пореских пријава преко интернета. Омогућен је и упит стања на вашем пореском рачуну. Да би отворили кориснички налог преузмите упутство за отварање корисничког налога.

30.01.2009
Додат је образац за пријаву ЛКТ

Додат је образац за пријаву и о д ј а в у локалне комуналне таксе који можете преузети са дела за преузимање.

29.01.2009
Додато је Упутство за отварање корисничког налога које можете преузети дела за преузимање

Da bi vam korisnički nalog bio odobren potrebno je doneti odgovarajuću dokumentaciju. Za fizička lica potrebna je lična karta na uvid (fotokopija) dok je za pravna lica i preduzetnike potrebna lična karta ovlašćenog lica ili vlasnika na uvid , fotokopija lične karte kao i fotokopija rešenja o PIB-u. Detaljnije o tome pročitajte u Uputstvu za otvaranje korisničkog naloga koje možete preuzeti dela za preuzimanje.